مرور دسته‌بندی

باب پراکتور

باب پراکتور استاد معروف موفقیت فردی و مالی است که در سراسر جهان شناخته شده است. او که بیش از 50 سال است به تدریس روش های موفقیت به مردم می پردازد. وی توسط یکی از دوستان خود با کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید، که متعلق به ناپلئون هیل می باشد، آشنا شد و از همان جا روند زندگی باب را به کلی تغییر داد، به طوری که دیگر هیچ وقت به مسیر قبلی خود برنگشت. پس از این جریان، مدت زیادی طول نکشید که موفقیت ها و درآمد زایی‌های بالای ایشان شروع شد. امروزه او یکی از ثروتمند ترین و مشهورترین سخنرانان و نویسندگان جهان است.