مرور دسته‌بندی

مصاحبه

ویدیو های مصاحبه با کارآفرینان موفق و اساتید موفقیت و بهبود فردی. کسانی همانند برایان تریسی ، باب پراکتور ، جف بزوس و … که می‌تواند الهام بخش افراد بسیاری برای موفقیت در زندگی آنها شود.