مرور دسته‌بندی

مل رابینز

مل رابینز نویسنده کتاب قانون 5 ثانیه است. به گفته وی اگر ما بتوانیم خودمان را ملزم کنیم که هر روز تعدادی از کارهایی که برای انجام دادنشان حوصله نداریم را انجام دهیم، بهره وری مان بیشتر می شود و باعث می شود به اهدافمان برسیم. کتاب قانون 5 ثانیه یکی از پرفروشترین کتاب های جهان در زمینه بهبود فردی است.